Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym v.1.4

Dokument

pdf 300 KB

W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  25 maja 2015 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego oraz Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym.