Realizacja projektów finansowanych ze środków UE w ramach OP 3 Edukacja – Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Termin i miejsce spotkania:

15 lutego 2018 r. 

Sala im. Lecha Bądkowskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Program szkolenia 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 9 lutego.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.