Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 stycznia 2021 r.)

Raport prezentuje aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego.

Do 31 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 137 projektom dofinansowania o łącznej wartości 7,8 mld zł, co stanowi 94,4% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 11,6 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 4,5 mld zł, co stanowi 54,2% budżetu Programu.

Załączniki:

pdf 2.1 MB