Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 31 maja 2020 r.)

Raport prezentuje realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. Przedstawia także aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego.

Do 31 maja 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 797 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 7,3 mld zł, co stanowi 89,4% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 10,9 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 3,9 mld zł, co stanowi 47,8% budżetu Programu.

Załączniki:

pdf 1.97 MB