Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 30 listopada 2020 r.)

Raport prezentuje aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego.

Do 30 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 1 894 projektom dofinansowania o łącznej wartości ok. 7,6 mld zł, co stanowi 92,1% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 11,3 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 4,2 mld zł, co stanowi 51,2% budżetu Programu.

Załączniki:

pdf 2.07 MB