Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 30 kwietnia 2021 r.)

Do 30 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 167 projektom dofinansowania o łącznej wartości 7,9 mld zł, co stanowi 95,8% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 11,7 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 4,7 mld zł, co stanowi 56,2% budżetu Programu.

Raport prezentuje aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego.

Załączniki:

pdf 2.33 MB