Raport z realizacji RPO WP 2014-2020 (z 28 lutego 2021 r.)

Raport prezentuje aktualny stan realizacji Programu regionalnego województwa pomorskiego. Przedstawia także realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego.

Do 28 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego udzielił 2 152 projektom dofinansowania o łącznej wartości 7,9 mld zł, co stanowi 95,4% budżetu Programu. Całkowita wartość realizowanych obecnie projektów opiewa na kwotę 11,7 mld zł. Wypłaciliśmy beneficjentom 4,5 mld zł, co stanowi 54,8% budżetu Programu.

Załączniki:

pdf 2.56 MB