Spotkanie dla beneficjentów: Przejście do następnego etapu realizacji RPO WP na lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza beneficjentów na spotkanie poświęcone celom wdrażania programu w następnych latach oraz praktycznym aspektom realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie odbędzie się 8 lutego 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Podczas spotkania Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedstawi efekty realizacji RPO WP 2014-2020 oraz cele i zadania, które muszą zostać zrealizowane do końca 2022 roku.

Ponadto podczas spotkania omawiane będą m.in. następujące kwestie:

• zasady dokonywania zmian w projekcie i umowie,

• kluczowe warunki szybkiej wypłaty środków (weryfikacja wniosków o płatność),

• jak uniknąć korekty, czyli jak przeprowadzić zamówienie publiczne bez błędów?

• jak przygotować się do kontroli projektu?

• informacja i promocja czyli „widoczność" projektów,

• harmonogram konkursów w 2019 r.,

• oferta Instrumentów Finansowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

PROGRAM SPOTKANIA


Serdecznie zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 6 lutego 2019 r.
 

Miejsce spotkania: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
 

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA (zip)

 


 

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd komunikacją miejską

Tramwaje:
Przystanek Żaglowa - AMBEREXPO
Linia 7 (kursuje w dni powszednie)
Linia 10 (kursuje cały tydzień)

Autobus:
Przystanek Żaglowa - AMBEREXPO (n/ż)
Linia 158 (kursuje w dni powszednie)

Sprawdź jak dojechać na: trojmiasto.jakdojade.pl
 

Transport samochodowy:

Adres GPS: 54.386424,18.636855

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami.

Wejście:  Możliwość skorzystania z windy.
 

Dostępność do budynku:

Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Dostępność sali, w której odbywa się spotkanie:

Możliwość skorzystania z windy. 

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności:

Dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnościami.