Prezentacje ze spotkania "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, planowane kierunki na lata 2019-2020"

Udostępniamy Państwu prezentacje ze spotkań poświęconych Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które odbyły się w maju 2019 roku w Malborku, Chojnicach, Starogradzie Gdańskim oraz Gdańsku  

1. Informacje o realizacji RPO 

Aktualizacja slajdu nr 7

Informujemy, że zgodnie z aktualnym Harmonogramem naborów wniosków z dnia 28.05.2019 planowane ogłoszenie konkursu w ramach 6.2.2. Usługi społeczne zostało przesunięte na grudzień 2019 roku. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków

2. Możliwość pozyskania wsparcia WUP 

3. Wsparcie dla obszarów wiejskich DPROW

4. Wsparcie dla obszarów wiejskich DROŚ