Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa , które odbyło się 25 stycznia 2018 r. 

1. Specyfika konkursu 6.1.2. 

2. Pomorski Model Współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy - cz.1 

3. Pomorski Model Współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy - cz.2

4. Prezentacja Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA