Prezentacje ze spotkania z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy) z 9 stycznia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dedykowanego konkursowi z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy, które odbyło się  09.01.2018 r. w Gdańsku.

Specyfika i cel konkursu

Zasady kwalifikowalności wydatków

System wyboru projektów 

Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 cz.1 

Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 cz.2