Prezentacje ze spotkania informacyjnego z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania informacyjnego dotyczącego naboru wniosków z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, które odbyło się 13 stycznia. 

  1. Specyfika projektów (pptx 703 KB)
  2. Praktyczne zastosowanie standardów dostępności (pptx  670 KB)
  3. Zasady kwalifikowalności wydatków projektu (pptx 307 KB)