Prawie 2,5 mln zł na poprawę jakości powietrza w Debrznie

W środę 18 września, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, oraz władze Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. podpisały umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego przebudowy systemu ciepłowniczego do budynków w rejonie ulic Mokotowskiej, Czerniakowskiej i Przechodniej w Debrznie. 

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Ze strony beneficjenta, władze Zakładu Innowacyjnego Technik Energetycznych PROMAT Sp. z o.o. reprezentował Pan Roman Jackiewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny oraz Pan Andrzej Grycner, Członek Zarządu i Dyrektor Techniczny.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawy efektywności systemu ciepłowniczego w Debrznie. Inwestycja polegać będzie na modernizacji kotłowni w Debrznie przy ul. Miłej 22 oraz na budowie 760 m wysokiej jakości sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków w rejonie ulic Mokotowskiej, Czerniakowskiej i Przechodniej w Debrznie i 15 węzłami cieplnymi. W kotłowni zostaną zlikwidowane 3 kotły węglowe, w ich miejsce zostanie zamontowany kocioł na biomasę o mocy 1,5 MW wraz z instalacjami i osprzętem. Inwestycja obejmie też budowę silosa, obiektu do składowania biomasy, oraz zagospodarowanie terenu. Aż o 51% wzrośnie udział paliw OZE w produkcji ciepła.

Projekt zostanie zrealizowany do 30 września 2021 roku. Całkowita wartość projektu to prawie 4,8 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 2,5 mln zł.

Marcin Twardokus