Pracuj z nami przy realizacji programu regionalnego!

Jeśli szukasz pracy, która zapewni Ci możliwości rozwoju, zdobywania wiedzy i doświadczenia  - dołącz do naszego Zespołu! Przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego będziesz mógł pracować z najlepszymi specjalistami w dziedzinie Funduszy Europejskich. Nie zwlekaj i aplikuj na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Centrum Kompetencji w Departamencie Programów Regionalnych - oferta nr 19/23. 

 


Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 19/23" w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.