Pracuj z nami przy realizacji programu regionalnego!

Interesujesz się unijnymi funduszami i możliwościami, jakie daje nam członkostwo w Unii Europejskiej? Widzisz zmiany, jakie zaszły w naszym regionie dzięki dofinansowaniu z UE? Szukasz ciekawej, pełnej wyzwań pracy i chcesz brać udział w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego? Jeśli posiadasz umiejętności analityczne i ogólną znajomość przepisów prawa dot. certyfikacji - aplikuj na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Certyfikacji w Departamencie Programów Regionalnych - oferta nr 58/22.

 


Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 58/22" w terminie do dnia 13.06.2022 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.