Pożyczki Płynnościowe ze środków Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ dla pomorskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

9 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o. o., na mocy których firmy w regionie otrzymają dodatkowe wsparcie w niwelowaniu skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. 2 czerwca w Warszawie BGK zawarł trzecią umowę – z Towarzystwem Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A.


Do pomorskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw trafi łącznie 51,5 mln zł. Pula ta wygospodarowana została zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie to jest jednym z nadzwyczajnych środków podejmowanych przez władze regionu na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Pożyczka Płynnościowa ma zasilić przedsiębiorstwa zwrotnym wsparciem w wysokości do 150 tys. zł. Pożyczki te będą nieoprocentowane lub oprocentowane preferencyjnie i udzielane na 5 lat. W czasie spłaty możliwe jest kilkukrotne skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych - czyli zawieszenia obowiązku spłat raty kapitałowej albo raty kapitałowo-odsetkowej.
Środki z przyznanej pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firm i zapewnienia im płynności finansowej. Finansowanie może więc objąć koszty wynagrodzeń pracowników, spłatę zobowiązań handlowych i finansowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów lub półproduktów.
Oferowany przez pośredników produkt uzupełnia paletę instrumentów finansowych dostępnych na Pomorzu dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kontakt do Pośredników Finansowych, ich zakres działania i warunki wsparcia na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakładce Pożyczka Płynnościowa.