Poznajmy zwycięzców plebiscytu Pomorskie Sztormy!

W niecodziennej scenerii odbyła się Gala tegorocznej edycji Pomorskich Sztormów, plebiscytu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Gazetę Wyborczą.

 

na zdjęciu statuetki pomorskich sztormów

fot. UMWP


Panująca obecnie sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 zmusiła organizatorów Gali do zmiany jej formuły. Tegoroczna Gala odbyła się w środę 30 września br. w Bibliotece Europejskiego Centrum Solidarności w formule on-line. Gości zebranych przed monitorami przywitał Grzegorz Kubicki - redaktor naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto.

Uroczystość odbyła się z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, który uroczyście otworzył Galę i powitał laureatów.


Kategoria Sport

Redaktor Tomasz Osowski – szef działu sportu Gazety Wyborczej Trójmiasto przedstawił laureatów w kategorii Sport, w której przyznano trzy nagrody: Odkrycie Roku, Drużyna Roku i Sportowiec Roku.

Nagrody w tegorocznej edycji Pomorskich Sztormów w kategorii Sport trafiły do:

  • Julii Damasiewicz w kategorii Odkrycie Roku,
  • Lechii Gdańsk w kategorii Drużyna Roku,
  • Anny Kiełbasińskiej w kategorii Sportowiec Roku, o której zwycięstwie zadecydowali czytelnicy Gazety Wyborczej i Trojmiasto.Wyborcza.pl


Kategoria Biznes

Redaktor GW Trójmiasto Michał Tokarczyk przedstawił kapitułę nagród biznesowych, w której przyznano trzy nagrody: Młoda Firma Roku, Firma Roku oraz Inwestycja Roku.

Nagrody w tegorocznej edycji Pomorskich Sztormów w kategorii Biznes otrzymali:

  • Just Join IT w kategorii Młoda Firma Roku,
  • Conrad Shipyard w kategorii Firma Roku,
  • Pomorskie Szlaki Kajakowe w kategorii Inwestycja Roku, o której zwycięstwie zadecydowali czytelnicy Gazety Wyborczej i Trojmiasto.Wyborcza.pl.


Kategoria Kultura

Pani Beata Jaworowska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła kapitułę nagród kulturalnych, w której przyznano trzy nagrody: Odkrycie Roku, Człowieka Roku i Wydarzenia Roku.

Nagrody w kategorii Kultura otrzymali:

  • Piotr Witkowski w kategorii Odkrycie Roku,
  • Hania Rani w kategorii Człowiek Roku,
  • Narracje na Siedlcach w kategorii Wydarzenie Roku, o której zdecydowali czytelnicy Gazety Wyborczej i Trojmiasto.Wyborcza.pl

 

Kategoria POMORSKIE EUROinspiracje

Przypomnijmy, że Pomorskie Euroinspiracje to nagroda specjalna Marszałka województwa pomorskiego. W tej kategorii wyróżnione zostały unikatowe przedsięwzięcia finansowane z funduszy unijnych, przedsięwzięcia, które przynoszą korzyści dla lokalnej społeczności i mieszkańców regionu.

W tej kategorii zwycięzców ogłosił Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W tym roku Miasto Malbork zostało laureatem w dwóch kategoriach: POMORSKIE EUROinspiracje Infrastruktura i Kapitał Ludzki za projekty „Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka" oraz „Malbork na "+" - działania społeczne".

 

fot. UMWP

 

Medal Karty Trójmiasta

Medal Karty Trójmiasta zaprojektowała Adrianna Majdzińska. W tej kategorii medale trafiły do rąk  Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego i Aleksandry Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska.

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Monika Grochulska