Poprawa jakości świadczonych usług medycznych

Tytuł projektu:

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim


Beneficjent:

Powiat Starogardzki


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Starogard Gdański


Całkowita wartość:

3 769 962,98 zł.


Dofinansowanie UE:

3 028 222,75 zł.


Opis projektu:

Poprawa jakości i dostępności usług medycznych Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poprzez wdrożenie interoperacyjnego systemu teleinformatycznego obsługującego wszystkie procesy informatyczne związane z funkcjonowaniem Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

W ramach projektu:

  • zakupiony został sprzęt (m.in. komputery stacjonarne, monitory, tablety, laptopy, serwery, switche, urządzenia wielofunkcyjne, routery),
  • wdrożono zintegrowany system informatyczny,
  • uruchomiono nowe funkcjonalności, które umożliwiają zarządzanie szpitalem, usprawniają obieg dokumentacji medycznej i administracyjnej, a także pozwalają na utworzenie e-platformy Zdrowia dostępnej dla pacjentów i kontrahentów. 

W projekcie w ramach instrumentu elastyczności przeszkolono personel medyczny i administracyjny Kociewskiego Centrum Zdrowia  w Starogardzie Gdańskim w zakresie obsługi nowych funkcjonalności i modułów systemu  oraz w zakresie kontaktu z pacjentami, ich obsługi zdalnej oraz ochrony danych osobowych (2 bloki szkoleniowe, 110 osób przeszkolonych).