Ponad na 152 mln złotych na rozwój usług społecznych w województwie pomorskim

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 44 projekty o wartości ponad 152 mln złotych, które przeznaczone zostaną na rozwój usług społecznych w naszym regionie. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 130  mln zł. Środki te umożliwią objęcie usługami społecznymi w sumie 8 tys. osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizacja wybranych do dofinansowania projektów skupi się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.  Prowadzone działania skierowane będą głównie do osób, które najmocniej potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Są to seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunowie.  

 

Załączniki:

pdf 582 KB