Ponad 68 mln zł na konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc w żłobkach zapraszamy do składania wniosków od 28 lutego do 1 kwietnia 2020 roku.

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
  • ROT/LOT.

Wsparcie będzie można otrzymać m.in. na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki. Szczegółowe informacje o tym na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w zakładce dedykowanej konkursowi - Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne dedykowane temu konkursowi, które odbędzie się 19 lutego 2020 r.