Ponad 56,5 mln na nowe miejsca, lepsze wyposażenie oraz kursy dla pedagogów w pomorskich żłobkach

17 grudnia Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Działania 5.3. Opieka nad dziećmi   do lat 3, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybranych zostało 46 projektów o łącznej wartości 56 576 127,56 zł. Dzięki tym projektom w województwie pomorskim powstanie 2 063 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Pieniądze przeznaczone będą między innymi na adaptację budynków na potrzeby żłobków, zakup   i montaż wyposażenia oraz szkolenia dla opiekunów. Sfinansowane zostaną także koszty wynagrodzenia personelu, opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku.

 

Załączniki:

pdf 605 KB