Ponad 52 mln na aktywizację zawodową osób bez pracy

Ponad 52 mln na aktywizację zawodową osób bez pracy.

W czwartek, 6 lipca 2017 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego  zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,  współfinasowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Do dofinansowania wybranych zostało 40 projektów o łącznej wartości 52 670 487 zł, które obejmą ponad 3,7 tys. osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Dofinansowane przedsięwzięcia realizowane będą w porozumieniu z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, a także szkołami wyższymi co pozwoli trafnie wskazać i określić zakres wsparcia dla każdego uczestnika po przeprowadzeniu indywidualnej oceny jego umiejętności. Działania w projektach obejmować będą kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej - będzie można m.in. skorzystać ze wsparcia psychologiczno-doradczego, poradnictwa zawodowego, warsztatów, szkoleń oraz stażów zawodowych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania