Ponad 3,2 mln zł unijnego dofinansowania na edukację przedszkolną otrzymają gminy: Kołczygłowy, Potęgowo i Trzebielino

Umowy na dofinansowanie projektów rozwoju edukacji przedszkolnej podpisali 5 października 2021 r. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz samorządowcy z trzech gmin.

 

Gmina Potęgowo

Projekt „Potęga Przedszkolaka" obejmie wsparciem 200 maluchów oraz 14 nauczycieli. Organizowane będzie nauczanie rozwijające zdolności najmłodszych. Prowadzone będą m.in. zajęcia językowe, udzielania pierwszej pomocy i mające wpływ na rozwój umiejętności społecznych. Z kolei dla nauczycieli przygotowana będzie oferta warsztatów i studiów podyplomowych. Całkowita wartość projektu to 1,27 mln zł. A unijne dofinansowanie wyniesie ok. 1,08 mln zł.

Marszałek Mieczysław Struk trzyma czek. Obok samorzadowcy z gminy Potegowo

Fot. M.Szczupaczyński/UMWP

Gmina Trzebielino

Projekt realizowany będzie w trzech placówkach gminnych, w Suchorzu, Starkowie oraz Trzebielinie. Tu również przewidziane są liczne zajęcia dodatkowe czy zakup niezbędnego sprzętu. Wartość tego projektu to ok. 1,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne 1,05 mln zł.

Marszałke Mieczysław Struk trzyma czek. Obok przedstawiciele gminy Trzebielino

Fot. M.Szczupaczyński/UMWP

Gmina Kołczygłowy

W Ośrodku Wychowania Przedszkolnego zorganizowana zostanie nowa grupa przedszkolna. Na jej potrzeby zaadaptowane zostanie poddasze budynku. Kupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne, wyposażenie sali sensorycznej, zabawki oraz sprzęt sportowy. Zaplanowane zostały liczne dodatkowe zajęcia dla dzieci. Wartość całego projektu to ponad 1,3 mln zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to kwota ponad 1,1 mln zł.

Marszałek Mieczysław Struk trzyma czek. Obok wójt Gminy Kołczygłowy

Fot. M.Szczupaczyński/UMWP

Rozwój edukacji przedszkolnej w ostatnich latach

Samorząd województwa inwestuje w rozwój edukacji przedszkolnej. W ramach konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2016 i 2018 zrealizowane zostały projekty o wartości ponad 174 mln zł.