Ponad 1,6 mln zł dodatkowych środków z Unii dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na walkę ze skutkami Covid-19!

We wtorek 22 grudnia br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. aneks zwiększający wysokość dofinansowania unijnego na walkę z COVID-19. Dodatkowe środki w kwocie 1.617.300,00 zł pochodzą z Regionalnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Pieniądze te trafią do placówek prowadzonych przez Spółkę tj. Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie i Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Podczas uroczystości marszałkowie wręczyli przedstawicielom Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. symboliczny czek z informacją o wysokości dodatkowego wsparcia finansowego na walkę z COVID-19.

 

na zdjęciu marszałkowie i przedstawiciele Szpitali Pomorskich wręczają czek z informacją o wysokości dofinansowania

fot. UMWP

 

Dodatkowe środki z Unii pozwolą na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki wirusa SARS-Cov-2 oraz opieki nad chorymi, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji i ochrony osobistej. Pieniądze zostaną przeznaczone na sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

Dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie zakupionych zostanie m.in.: 10 aparatów do EKG, 20 aparatów do mierzenia ciśnienia, 20 aparatów do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji, 10 aparatów do szybkiego toczenia płynów, 2 bronchofiberoskopy, 2 centrale do monitorowania, a także 10 fonendoskopów, 5 hełmów do wentylacji nieinwazyjnej z dodatnim ciśnieniem końcowowydechowym, 10 kamer z detektorem ruchu na stanowiska IT oraz 10 konsoli zbiorcze monitoorowania IT, 5 koncentratorów tlenu, 10 materacy do aktywnej regulacji temperatury pacjenta i 20 materacy przeciwodleżynowych. Zakupionych zostanie również 15 pomp infuzyjnych, 5 pulsoksymetrów, 30 reduktorów tlenowych, 10 stetoskopów, 20 worków ambu, 2 zestawy do intubacji. W ramach prac budowlanych wykonane zostaną bezdotykowe śluzy operacyjne, konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgniarskich, zamontowane zostaną transportowe komory izolacyjne i umywalki medyczne.


Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku zakupi 2 aparaty EKG, 15 aparatów do mierzenia ciśnienia, 1 aparat do szybkiego toczenia płynów, defibrylator z wyposażeniem, 5 hełmów do wentylacji nieinwazyjnej z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym, 15 specjalistycznych materaców, 30 pomp infuzyjnych, 15 reduktorów tlenowych, 5 urządzeń do aktywnej regulacji temperatury pacjenta, 10 fonendoskopów, 10 worków ambu i 2 zestawy do intubacji. Zostaną zainstalowane instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe i 10 konsoli pielęgniarskich i szyb izolacyjnych konsoli pielęgniarskich oraz sprężarka śrubowa medyczna i 2 transportowe komory izolacyjne.

To już kolejne w tym roku dofinansowanie unijne na walkę z COVID-19 przyznane Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. W maju br., w trakcie tzw. pierwszej fali pandemii, dla prowadzonych przez siebie placówek Spółka otrzymała łącznie niemal 14 mln zł dofinansowania na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.   
 
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął kompleksowe działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. Do końca bieżącego roku, ze środków Unii Europejskiej będących w dyspozycji Zarządu Województwa Pomorskiego, na wsparcie szpitali w walce z COVID-19 (sprzęt, dostosowanie budynków, środki ochrony dla personelu medycznego) przeznaczonych łącznie zostanie prawie 110 mln zł (łącznie Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 221,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej na walkę z COVID-19).
 

Monika Grochulska
Referat Informacji DPR