Polityka spójności po roku 2020 do konsultacji

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie unijnych funduszy w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Konsultacje potrwają do 8 marca 2018 roku.


Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa i przedsiębiorstw.

Jak zapewnia KE, odpowiedzi udzielone w kwestionariuszach uwzględnione zostaną podczas opracowywania kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 roku oraz kolejnej generacji programów finansowych.


Kwestionariusz obejmuje m.in. kwestie:
• preferencji co do zakresu interwencji przyszłych programów/funduszy polityki spójności,
• oceny skuteczności obecnych interwencji,
• oceny co do barier w realizacji celów obecnych programów/funduszy,
• propozycji obszarów wymagających usprawnień i uproszczeń.
 

Kwestionariusz został przygotowany w 23 językach UE i znajduje się na stronie Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności.

 

Monika Grochulska