Podpisano kolejne umowy na wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

W piątek 6 grudnia br. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski podpisali kolejne umowy na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektów realizowanych w ramach Działania 8.4  Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

Uroczystość podpisania umów odbyła się w Sali „Polskie Niebo" w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1.

 

fot. UMWP


Całkowita wartość projektów to niemal 11,2 mln zł, z czego 9,3 mln zł to dofinansowanie z RPO WP 2014-2020.

I.    Gmina Miasta Krynica Morska na realizację projektu pt. Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej otrzyma ponad 6,7 mln  zł unijnego dofinansowania. W ramach projektu realizowane będzie zadania inwestycyjne, polegające na rozbudowie Portu Jachtowego w Krynicy Morskiej. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego hangaru i budynku klubowego oraz budowę w jego miejscu budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym, a także budynku magazynowego wraz z układem obsługi komunikacyjnej i placami, w tym placem postojowym jachtów, zakup żurawia i wózka widłowego oraz zakup pomostu pływającego w celu zwiększenia liczby miejsc cumowniczych o 13 stanowisk. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 5 000. Całkowita wartość projektu to niemal 8 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2021 roku.

II.    Gmina Puck otrzyma ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania na realizację projektu pt. Rzucewo - rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck. Przedmiotem projektu jest budowa pomostu stałego. Dzięki realizacji projektu powstanie ciąg pomostów (stałych i pływających) dłuższy od istniejącego o 43 m, dzięki czemu znacząco zwiększy się możliwość cumowania jednostek. Liczba miejsc cumowniczych dzięki realizacji projektu to 10 sztuk. Realizacja inwestycji umożliwi optymalne wykorzystanie infrastruktury pomostu dla uprawiania żeglarstwa i różnych form sportów wodnych np. windsurfingu, wykorzystywania jednostek o małym zanurzeniu i jachtów mieczowych. Lepsza infrastruktura umożliwi bardziej intensywne wykorzystanie i zwiększy liczbę korzystających z niej amatorów morskiej przygody. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 10 000.
Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2021 roku.

III.    Gmina Puck na realizację projektu pt. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda- Gmina Puck otrzyma ponad 655 tys. zł unijnego dofinansowania. Projekt przewiduje budowę przystani końcowej na rzece Reda w miejscowości Moście Błota oraz oznakowania drogowego i wodnego, tym samym zostanie utworzony szlak turystyczny
o długości 8,3 km. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in.: budowę pomostu, umocnienie brzegu rz. Reda, schody terenowe na wale i dojście do pomostu, rynnę do wodowania kajaków. Przewidziano również umocnienie nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej nr 1514G, utwardzenie drogi wzdłuż prawego wału oraz utworzenie placu rekreacyjno-socjalnego zlokalizowanego w odległości około 40m od rz. Reda w kierunku Mrzezina. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 100.
Całkowita wartość projektu to niemal 789 tys. zł. Projekt zostanie zrealizowany do sierpnia 2021 roku.

IV.    Gmina Wejherowo otrzyma ponad 926 tys. zł unijnego dofinansowania na realizację projektu pt. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo. Przedmiotem projektu jest stworzenie 3 obiektów ogólnodostępnej, nieodpłatnej, publicznej infrastruktury turystycznej łączącej szlak kajakowy o długości 6 km. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Gminy Wejherowo. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na obszarze Północnych Kaszub poprzez utworzenie szlaków kajakowych na rzece Redzie.
W wyniku realizacji projektu powstanie element szerszego produktu turystycznego, który wpłynie na wzrost oczekiwanej liczby turystów.
1.    Przystań kajakowa nad jeziorem Orle obejmuje swoim zakresem między innymi: pomost kajakowy, pomost rekreacyjny, wiaty drewniane (3 szt.), ławkostoły umiejscowione pod otwartym niebem (6 szt.), slip, małą architekturę, miejsca postojowe (3 szt.).
2.    Przystań kajakowa w Bolszewie zakres zadania to m.in.: pomost, miejsca postojowe (2 szt.), suszarki na kajaki (2 szt.), miejsce na ognisko, ławkostoły (3 szt.), slip.   
3.    Przystań Flisaka w Bolszewie zakres zadania to: pomost, tablica informacyjno-promocyjna, schody, oznakowanie wodne.
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 500.
Całkowita wartość projektu to niemal 1,2 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2022 roku.

Monika Grochulska