Pamiętaj! Nie musisz płacić za informacje dotyczące Funduszy Europejskich!

W Nowym Roku przypominamy, że wszystkie instytucje wdrażające Fundusze Europejskie nie pobierają żadnych opłat za świadczone usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe oraz składanie wniosków aplikacyjnych w ramach organizowanych przez nie konkursów. 

Jeśli poszukują Państwo informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym o możliwościach dofinansowania, zachęcamy do odwiedzania naszej strony, skorzystania z portalu Funduszy Europejskich lub usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Pamiętaj! Nie musisz płacić za informacje dotyczące Funduszy Europejskich!