Ośrodek Leczenia Chorób Naczyniowych w Gdyni - już otwarty!

W piątek, 12 kwietnia, odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni wraz z uruchomieniem angiografu. W uroczystości wzięli udział Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Christopher Todd, dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. 
 


 

Byłem bardzo ciekawy, by zobaczyć ten projekt. Jestem przekonany, że przyczyni się on do podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców Gdyni. Dysponujecie teraz Państwo sprzętem najwyższej jakości. Wierzę, że pozwoli on na świadczenie kompleksowych usług zdrowotnych w regionie - powiedział podczas uroczystości Christopher Todd, dyrektora wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego udało się zrealizować zadanie pn. „Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo", którego całkowity koszt wyniósł 1,77 mln zł, z czego środki samorządu województwa to 1,73 mln zł, zaś pozostała kwota 41  tysięcy zł – to środki Szpitali Pomorskich. Po przebudowie pomieszczeń oddziału powstały m.in.: 4-osobowa sala pozabiegowa o zwiększonym nadzorze z węzłem sanitarnym, pomieszczenie angiografu, pomieszczenie sterowni angiografu, śluza pacjenta i śluza personelu, pomieszczenie techniczne, pokój ordynatora i lekarzy, dyżurka lekarska, węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, łazienka dla personelu oraz szatnia z toaletą dla personelu.

Na oddział ten zakupiony został również angiograf (typ: Azurion 7, producent: Philips,  rok produkcji 2018), sfinansowany w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego koszt to blisko 2,5 mln zł.
 
 

System Azurion 7 z 20-calowym detektorem zapewnia nowe możliwości podczas interwencyjnych zabiegów kardiologicznych i naczyniowych. Stanowi on rozwiązanie nowej generacji w zakresie interwencyjnych badań RTG – wspomaga personel w dążeniu do najwyższej jakości opieki nad pacjentami, a równocześnie zwiększa wydajność poprzez zastosowanie innowacyjnych funkcji usprawniających przebieg pracy.
 

Fot. Marcin Twardokus