Komercjalizacja wiedzy


Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore Instytut Morski w Gdańsku 1. Komercjalizacja wiedzy Infrastructure development of the research-and-development units Gdańsk
2 Stanowisko badawcze wyposażone w RTDS (ang. RTDS – Real Time Digital Simulator) - czyli cyfrowy symulator czasu rzeczywistego, w siedzibie Instytutu Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Instytut Energetyki Instytut Badawczy 1. Komercjalizacja wiedzy Rozwój infrastruktury jednostek badawczo-rozwojowych Gdańsk
3 Przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania innowacyjnych urządzeń do przesyłu danych. Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telmor Sp. z o.o. 1. Komercjalizacja wiedzy Grants for research and development Gdańsk
4 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) Bank Gospodarstwa Krajowego 1. Komercjalizacja wiedzy Województwo pomorskie