Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji "Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji" Miasto Malbork 8. Konwersja Protection of cultural heritage Malbork
2 Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego Gmina Miasta Gdyni 8. Konwersja Rewitalizacja miast Gdynia
3 Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Gmina Miejska Chojnice 8. Konwersja Rewitalizacja miast Chojnice
4 Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny Gmina Miejska Kościerzyna 8. Konwersja Rewitalizacja miast Kościerzyna
5 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - odcinek Sopot Gmina Miasta Sopotu 8. Konwersja Trasy rowerowe Sopot
6 Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa Muzeum Gdańska 8. Konwersja Ochrona dziedzictwa kulturowego Gdańsk
7 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby Hevelianum w Gdańsku Gmina Miasta Gdańska 8. Konwersja Ochrona dziedzictwa kulturowego Gdańsk
8 Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej Gmina Miasta Sopotu 8. Konwersja Marinas Sopot
9 Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej Gmina Miasta Sopotu 8. Konwersja Ochrona dziedzictwa kulturowego Sopot
10 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni Gmina Miasta Gdyni 8. Konwersja Trasy rowerowe Gdynia