Kształcenie zawodowe


Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Rozbudowa infrastruktury i zakup wyposażenia dla szkół zawodowych w powiecie bytowskim Powiat Bytowski 4. Kształcenie zawodowe Infrastruktura szkół zawodowych Powiat bytowski
2 Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku Gdański Uniwersytet Medyczny 4. Kształcenie zawodowe Infrastruktura uczelni wyższych Województwo pomorskie
3 Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie Gmina Miasta Gdyni 4. Kształcenie zawodowe Infrastruktura szkół zawodowych Gdynia
4 Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw Politechnika Gdańska 4. Kształcenie zawodowe Infrastruktura uczelni wyższych Gdańsk
5 Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim Powiat Starogardzki 4. Kształcenie zawodowe Infrastruktura uczelni wyższych Powiat Starogardzki
6 Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytet Gdański 4. Kształcenie zawodowe Infrastructure of tertiary education institutions Gdańsk
7 Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie usług ponadgimnazjalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiat Wejherowski 4. Kształcenie zawodowe Infrastructure of vocational schools Powiat Wejherowski