Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 

Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Rozwój IQ PL Sp. z o.o. o nowe usługi z zakresu bezpieczeństwa danych IQ PL Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwa Dotacje dla firm na inwestycje prorozwojowe Gdańsk
2 Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia 2. Przedsiębiorstwa Specialist advisory services for businesses Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
3 Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 2. Przedsiębiorstwa Rozwój działalności eksportowej firm Województwo pomorskie
4 Invest in Pomerania 2020 Agencja Rozwoju Pomorza 2. Przedsiębiorstwa Poprawa jakości oferty inwestycyjnej regionu Województwo pomorskie
5 Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 2. Przedsiębiorstwa Specjalistyczne usługi doradcze dla firm Słupsk
6 Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+) Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Przedsiębiorstwa Loans to companies for pro-development initiatives Województwo pomorskie
7 Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych, Andrzej Sollich 2. Przedsiębiorstwa Rozwój przedsiębiorstwa Rębiechowo
8 Stworzenie innowacyjnej aplikacji z interfejsem graficznym dla środowiska FDS, służącej do wizualizacji i obliczania rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie przez Inżynierską Agencję Pożarniczą w Gdańsku Inżynierska Agencja Pożarnicza Fire Engineering Agency/ inż. Stefan E. Bernatek 2. Przedsiębiorstwa Innowacyjna aplikacja przeciwpożarowa Gdańsk