Konkurs w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy - prewencja cukrzycy typu 2

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Wnioski można składać w terminie od 31 grudnia 2018 do 6 marca 2019 roku.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków