Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

Wnioski można składać w terminie od 27 lutego do 27 marca 2018 roku.   

Szczegółowe informacje o tym kto może składać wnioski oraz na co można otrzymać dofinansowanie dostępne są w : ogłoszeniu o naborze wniosków

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 33 446 400,00 PLN