Oferta pracy w Departamencie Programów Regionalnych – Referat Koordynacji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od podinspektora do głównego specjalisty w Departamencie Programów Regionalnych -  Referat Koordynacji (Zespół ds. procedur, kontroli systemowej i audytów) – oferta 15/20.

Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe magisterskie, znasz ustawę z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, jeśli masz co najmniej ogólną znajomość pozostałych przepisów prawa związanych z wdrażaniem programów finansowanych z udziałem Funduszy Europejskich i celów, struktury i zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – nie zwlekaj i złóż aplikację.

Termin składania ofert upływa z dniem 26 lutego 2020 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie https://bip.pomorskie.eu/a,62975,oferta-1520.html

 

Monika Grochulska