Nowy budynek Instytutu Informatyki UG

W poniedziałek 25 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Na początku uroczystości przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Korporacji Budowlanej DORACO przecięli wstęgę.

 

fot. UMWP

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała podziękował Samorządowi Województwa Pomorskiego, a także firmie Kainos Software Poland Sp. z o.o., Doraco, Agencji Rozwoju Pomorza, Polsko-Japońskiej Szkole Technik Komputerowych za współpracę przy realizacji projektu.

Projekt pn. „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 otrzymał ponad 21 mln zł. Do dyspozycji studentów oraz uniwersyteckiej kadry oddano m.in. 4 sale komputerowe, 2 aule, rzutniki, ekrany, wizualizery. Budynek przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością. Docelowo uczelnia kształcić będzie 300 studentów informatyki.

Samorząd Województwa Pomorskiego wspierał i nadal wspierać będzie współpracę uczelni z sektorem przedsiębiorców. W kolejnej perspektywie 2021-2027 aż 1/3 środków z UE przeznaczonych zostanie na tę właśnie współpracę – mówi Jan Szymański dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP.

Nowy Instytut Informatyki UG to jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce z aulami, pracowniami, laboratoriami odpowiadającym prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce na miarę XXI wieku. Budynek służy przede wszystkim studentom nowego kierunku – informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019/2020. Studia te łączą podstawy teoretyczne z nauką wielu współczesnych języków programowania oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji. Program nowych studiów powstał w ścisłej współpracy z pracodawcami branży IT. Efektem tej współpracy są zajęcia prowadzone częściowo przez doświadczonych specjalistów z trójmiejskich firm.

 

 

Aleksander – student informatyki o profilu praktycznym: kierunek ten powstał we współpracy z pracodawcami, możemy tu poznawać najnowocześniejsze zasady programowania, korzystać z zajęć z przedstawicielami firm - praktyków poznać technologie patrzymy w przyszłość z optymizmem.

Nowy budynek Instytutu Informatyki UG składa się z pięciu kondygnacji (jedna kondygnacja podziemna i cztery naziemne) o powierzchni użytkowej ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3. Obiekt jest skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku znajdują się m.in. sale seminaryjne i komputerowe, audytoria, gabinety dydaktyczno-naukowe oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Pomieszczenia dydaktyczne zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt ICT umożliwiający kształcenie nowej kadry informatycznej. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu publicznym była Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.

fot. UMWP

Po części oficjalnej odbyło się zwiedzanie budynku z przewodnikiem.

 

Monika Grochulska