Nowe wytyczne dla konserwatorów zabytków

Wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalna Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin w piśmie do marszałków województw poinformowała o wejściu w życie nowych wytycznych dla wojewódzkich konserwatorów zabytków ws. rewitalizacji oraz sposobu zagospodarowania historycznych rynków, placów, skwerów i układów komunikacyjnych.

 

„Nie możemy dopuszczać do rewitalizacji, które całkowicie niszczą zieleń na obszarach zabytkowych, dlatego chcemy zmienić wykładnię konserwatorską dotyczącą rewitalizacji miast. Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska będziemy prowadzić kampanię na temat zazieleniania miast" – powiedziała Gawin.
źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

Zgodnie z wytycznymi konserwatorzy nie będą zezwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewia i usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami doktrynalnymi i informacją nt. nowych wytycznych na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

Monika Grochulska
Referat Informacji/DPR