Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. Invest in Pomerania wymienione w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności przyjętego Uchwałą nr 466/327/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 maja 2018 r. 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Ogłoszeniu o konkursie.