O eFEktach Funduszy Europejskich na Pomorzu

W tym roku obchodzimy 18 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego od 17 października br. do końca roku prowadzi działania informacyjne, w których informuje mieszkańców o korzyściach wynikających z obecności naszego regionu we Wspólnocie Europejskiej.

Członkostwo w Unii Europejskiej to przede wszystkim możliwość rozwoju poszczególnych państw i regionów oraz poprawa życia ich obywateli. Na Pomorzu cele te są realizowane dzięki dziesiątkom miliardów złotych otrzymanym od 2004 roku z Funduszy Europejskich, a przeznaczonym na rozwój naszego regionu.

Czy każdy korzysta ze środków unijnych? Tak. Bezpośrednio lub pośrednio. Jedni otrzymują dofinansowanie do projektów, które realizują, inni zaś korzystają z efektów już zrealizowanych przedsięwzięć: wybudowanych lub przebudowanych dróg, nowoczesnego wyposażenia szpitali, dodatkowych miejsc w żłobkach lub przedszkolach, rozwoju szkolnictwa zawodowego i uczelni wyższych, projektów rewitalizacyjnych, dotyczących rozwoju transportu zbiorowego i energetyki odnawialnej oraz dbałości o środowisko. Fundusze Europejskie wspierają także rozwój przedsiębiorczości oraz dbają o rozwój zawodowy i społeczny mieszkańców.

O eFEktach wykorzystania Funduszy Europejskich informujemy od 17 października do końca roku w specjalnie przygotowanych materiałach informacyjnych:
 

  1. na naszej stronie internetowej www.rpo.pomorskie.eu:


 

  1. na naszych profilach „Pomorskie w Unii" na Facebooku i Instagramie:

 

 

  1. dedykowane plansze na ekranach wizyjnych komunikacji miejskiej (PKM) i w szpitalach oraz w infomatach w województwie pomorskim. 

Ekran wizyjny 1 - Energia

Ekran wizyjny 2 - Integracja

Ekran wizyjny 3 - Zatrudnienie

Ekran wizyjny 4 - Zdrowie

Informacje o wsparciu unijnym na Pomorzu znajdziecie także w naszym comiesięcznym Raporcie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Przekonajcie się, jak duży wpływ  na rozwój Pomorza mają Fundusze Europejskie. Zobaczcie eFEkty wykorzystania środków unijnych w naszym regionie!
 
Martyna Sawicka i Marcin Twardokus, Referat Informacji, Departament Programów Regionalnych