Modernizacja systemu ciepłowniczego w Starym Targu dzięki środkom z UE

Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, oraz Wiesław Kaźmierski, wójt Gminy Stary Targ popisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego modernizacji systemu ciepłowniczego w miejscowości Stary Targ. Finansowanie unijne w kwocie prawie 881 tys. zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Projekt obejmuje zakup i instalację dwóch pieców na pelet, instalację pomp ciepła z zasobnikiemna ciepłą wodę użytkową poza okresem grzewczym oraz modernizację systemu grzewczego zaopatrującego w ciepło obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości prywatne mieszkańców Gminy.

Efektami inwestycji będzie przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej infrastruktury energetycznej w gminie Stary Targ oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowymi rezultatami projektu będzie obniżenie kosztów za ogrzewanie budynków ponoszonych przez mieszkańców oraz promocja rozwiązań ekologicznych wśród lokalnej społeczności.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2021 r. Całkowita wartość projektu to niemal 2 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 881 tys. zł.

Marcin Twardokus