Malbork na +. Wieża ciśnień oddana do użytku

We wtorek 19 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie wieży ciśnień w Malborku odrestaurowanej w ramach projektu rewitalizacyjnego  Malbork na „+" Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka.
 

fot. UM Malbork

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego w spotkaniu wziął udział Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Jan Szymański, który opowiedział o tym, co czeka samorządy w najbliższej perspektywie finansowej. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Rady Miasta Malborka, przedstawiciele lokalnych władz, organizacji pozarządowych oraz partner projektu społecznego ZHP Chorągiew Gdańska.  

Adaptacja wieży ciśnień w Malborku została wykonana z przeznaczeniem na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów oraz galerii z funkcją edukacyjną. W budynku zaplanowano również uruchomienie punktu rewitalizacji. Inwestycja jest drugą z rzędu placówką oddaną do użytku mieszkańcom miasta. W czerwcu br. wykonano adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Sienkiewicza 43 na realizację  zadań placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców.
W ramach projektu rewitalizacyjnego Malbork planuje odrestaurowanie 51 zabytkowych kamienic i budynków mieszalnych na obszarze rewitalizacji, wykonanie ścieżki historycznej po obszarze rewitalizacji oraz rewaloryzację obszaru parkowego i miejskich skwerów, które zostaną przystosowane na działania społeczno-kulturalne prowadzone przez społeczność lokalną.
Całkowita wartość projektu to ponad 15 mln zł, z czego aż 8,7 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

źródło: M.Sasin/UM Malbork