Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego we współpracy z Gminą Miasta Gdyni zapraszają przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego do udziału w trzydniowej wizycie studyjnej na podobszarach rewitalizacji Gminy Miasta Gdyni. Poniżej szczegóły dotyczące wizyty:

Cel wizyty:

Wzmocnienie kompetencji gmin w zakresie zarządzania i uspołecznienia procesu rewitalizacji poprzez zainteresowanie potencjałem działań rewitalizacyjnych w Gdyni, prezentację dobrych praktyk oraz zdobycie inspiracji do wprowadzenia nowych rozwiązań we własnej gminie.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu szczególnie osoby zainteresowane rozpoczęciem lub kontynuacją procesu rewitalizacji w mieście.

Program wizyty

 

Termin wizyty:

7-9 listopada 2022 r. (poniedziałek – środa)

Organizator zapewnia:

  • nocleg w hotelu w dniach 7-8 listopada
  • wyżywienie w postaci: dwóch śniadań (w dniach 8-9.11), trzech obiadów (w dniach 7-9.11), dwóch kolacji (w dniach 7-8.11) oraz bufetu kawowego w trakcie spotkań (w dniach 7-8.11).

Ważne: 

Zapewnienie dojazdu do Gdyni w dniu 7 listopada pozostaje w gestii poszczególnych gmin.

Limit miejsc:

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku zgłoszeń większej liczby osób z tej samej gminy, należy wskazać osobę delegowaną do udziału w pierwszej kolejności. Udział pozostałych osób uzależniony będzie od liczby zgłoszeń z pozostałych gmin. 

 

Warunki uczestnictwa w wizycie studyjnej:

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia (skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego) na przedmiotową wizytę studyjną do dnia 27 października 2022 r. na adres: rewitalizacja@pomorskie.eu

 

Formularz zgłoszeniowy

Organizator poinformuje osoby zakwalifikowane do udziału w wizycie w formie e-mail do dnia 28 października 2022 r. Jednocześnie informujemy, iż osoba zakwalifikowana do udziału w wizycie obowiązana jest do udziału w trzech dniach wizyty oraz zgodnie z przedłożonym zgłoszeniem.

 

W przypadku rezygnacji z wizyty przez daną osobę kierownik danego urzędu zobowiązany jest zapewnić udział innego uczestnika w zastępstwie, który obowiązany będzie do udziału w ww. wydarzeniu zgodnie z pierwotnie przedłożonym zgłoszeniem. O zmianie niezwłocznie należy poinformować Organizatora.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną realizację wizyty.

Rejestracja i udział w wizycie studyjnej są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

 

Wizyta studyjna odbywa się w ramach realizowanego przez Województwo pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138 
  • Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454