Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące FE - zalecenia KE!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, z uwagi na wielokrotnie zgłaszane zalecenia Komisji Europejskiej, dotyczące widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie, przygotowało zbiór takich zaleceń w postaci listy kontrolnej dla beneficjentów, organizujących wydarzenia informacyjno-promocyjne poświęcone FE.


Aby zapewnić przestrzeganie zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii Europejskiej proponowana lista, przekazana w załączniku, zawiera zalecenia odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy z przedstawicielami KE.

 

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące FE