Lepsza opieka nad pacjentami w szpitalach w Pucku, Prabutach i Miastku

Wysoka jakość usług medycznych, szybka diagnoza oraz skuteczne leczenie, lepszy komfort pacjentów i ich rodzin, a także szkolenia dla kadry medycznej – to wszystko dzięki unijnej dotacji dla szpitali w Pucku, Prabutach i Miastku.

 

Bogdan Łęski, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, odbiera podpisaną umowę z rąk Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego.

Bogdan Łęski, Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, odbiera podpisaną umowę z rąk Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Fot. Marcin Twardokus

 

W czwartek 12 października br. marszałek Mieczysław Struk podpisał kolejne 3 umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

  1. Szpital Pucki Sp. z o.o. - projekt pn. „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w Pucku zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych."

  2. Szpital Specjalistyczny w Prabutach - projekt pn. „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych, skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. "

  3. Szpital Miejski w Miastku – projekt pn. „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o."

Całkowita wartość projektów to ponad 25,6 mln zł, z czego 21,6 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 2014-2020.

Zawarcie kolejnych umów jest możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, które na projekty inwestycyjne  przekazało z budżetu państwa kwotę ponad 29 mln zł. Umożliwiło to zwiększenie alokacji środków i tym samym przyjęcie do realizacji kolejnych projektów. Projekty szpitali w Pucku, Miastku i Prabutach otrzymały z budżetu państwa łącznie ponad 2,5 mln zł.

Choroby cywilizacyjne to jeden z głównych problemów zdrowotnych naszego kraju, również województwa pomorskiego, gdzie w ostatnim czasie wzrosła zachorowalność na choroby cywilizacyjne takie jak nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu kostno-mięśniowego oraz choroby układu oddechowego.

Podstawą każdego, skutecznego leczenia jest szybka i prawidłowa diagnoza – podkreśla marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. I dodaje - Zależy nam na tym, aby poziom usług oferowanych przez jednostki medyczne funkcjonujące na terenie naszego województwa były na jak najwyższym poziomie. Zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem.

Głównym celem realizowanych projektów jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, poprawa jakości tych usług poprzez prace remontowo-budowlane, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, podnoszenie kwalifikacji personelu.

Co zasługuje na uwagę to fakt, iż projekty będą realizowane poza aglomeracją trójmiejską, co dodatkowo podkreśla wagę zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie całego województwa.

W ramach projektu Szpitala Puckiego Sp. z o.o., który realizowany będzie do końca 2018 roku, zaplanowano m.in. przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na Poradnię Chorób Płuc, zakup sprzętu medycznego, w tym: tomograf komputerowy, echokardiograf, bezprzewodowy system przyzywowy, 8 łózek elektrycznych z przechyłem bocznym, szafki przyłóżkowe i wózki transportowe, a także rejestrator holterowski, spirometr i wózek ambulatoryjny. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również szkolenia personelu z podstaw tomografii komputerowej dla internistów, echokardiografii w stanach nagłych, badań USG i Dopplera naczyń. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności na choroby cywilizacyjne w powiecie puckim poprzez zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, układu krążenia i układu oddechowego. Doposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych przyczyni się do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych. Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu umożliwi precyzyjną diagnostykę chorób kardiologicznych i schorzeń naczyniowych. Łóżka z przechyłem bocznym zwiększą komfort pacjentów, zminimalizują ryzyko powstawania odleżyn.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach, w ramach realizowanego projektu planuje remont pomieszczeń istniejących już Oddziałów Chorób Płuc i Gruźlicy oraz zakup wyposażenia. Prace obejmą przebudowę pomieszczeń piwnicy na potrzeby stacji mycia łóżek i wózków w IV pawilonie leczniczym, modernizację i doposażenie Oddziałów Chorób Płuc i Gruźlicy, wymianę pokrycia dachowego IV pawilonu leczniczego, a także przebudowę części I piętra II pawilonu leczniczego oraz utworzenie i wyposażenie Oddziału Rehabilitacji Pneumonologicznej. Utworzenie tego ostatniego przyczyni się do kompleksowości świadczonych usług medycznych, co podniesie ich jakość. Zakładana liczba łóżek po modernizacji Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy to 72 szt., natomiast na nowo powstałym Oddziale Rehabilitacji Pneumonologicznej – 10 szt. Ponadto, kadra Szpitala przejdzie szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje m.in. w zakresie rehabilitacji pneumologicznej i oddechowej, zasad rozliczania i sprawozdawania wykonywanych procedur medycznych, serwisowania sprzętu rehabilitacyjnego, BHP. Zakończenie prac planuje się na wrzesień 2018 roku.

Celem projektu Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. jest podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów poprzez inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz organizację opieki koordynowanej w zakresie chorób cywilizacyjnych. W ramach projektu zmodernizowane zostaną oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, reumatologiczny i rehabilitacyjny oraz blok operacyjny Szpitala. Zaplanowano również doposażenie bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego, wewnętrznego, reumatologicznego i rehabilitacyjnego. W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych przewidziano szkolenia dla kadry bezpośrednio związanej z realizowanym projektem. Realizacja projektu przyczyni się do wysokiej efektywności diagnozy i leczenia chorób, wzrostu jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, zwiększenia dostępności opieki specjalistycznej, a także zmniejszenia czasu oczekiwania na usługi medyczne. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec 2018 roku.

Realizacja projektów szpitali w Pucku, Prabutach i Miastku ma dziś szczególne znaczenie, jeśli chodzi o dostęp do usług medycznych w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych bez konieczności dojazdu do większej aglomeracji, jaką jest np. Trójmiasto. Projekty te przyczynią się m.in. do wyrównania dysproporcji w dostępie do specjalistycznych usług medycznych i uzupełnienia świadczeń deficytowych. Modernizacje budynków znacząco wpłyną na jakość oferowanych usług, a tym samym poprawią komfort pacjentów, ich rodzin oraz korzystanie wpłyną na komfort pracy kadry medycznej, co znacznie zwiększy ich efektywność. Łatwy dostęp do usług to możliwość szybkiej diagnozy i skutecznego leczenia.

Monika Grochulska