Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR i EFS, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WP 2014-2020 - spotkanie informacyjne w Gdańsku

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom kwalifikowalności wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

UWAGA!!! REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Spotkanie informacyjne stanowi reedycję spotkania dotyczącego kwalifikowalności wydatków i obejmować będzie powtórzenie informacji i materiałów przedstawionych podczas spotkania z dnia 30.07.2015 r.
 

W programie spotkania omówione zostaną m.in.:

  • zasady ogólne kwalifikowalności wydatków w projektach,
     
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie RPO WP 2014-2020,
     
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie RPO WP 2014-2020.

     

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 sierpnia 2015 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 od godz. 10.00 do 14.00.
 

Program spotkania:

9:30–10:00  

Rejestracja uczestników
10:00 Powitanie
10:00–10:30 Zasady ogólne kwalifikowalności wydatków w projektach
10:30–11:30 Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń RPO WP 2014-2020
11:30–12:00 Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania
12:00–12:15  Przerwa
12:15–13:15 Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń RPO WP 2014-2020
13:15–13:45 Dyskusja i indywidualne pytania uczestników spotkania
13:45–14:00 Dyskusja, zakończenie spotkania, konsultacje indywidualne

 

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.