Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia w zakresie projektów ukierunkowanych na rozwój programu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego (nie dotyczy projektów ukierunkowanych na rozwój programu profilaktyki wykrywania raka piersi)

IOK informuje iż, zgodnie  z pkt. 4, ppkt. 4.1 Regulaminu Konkursu nr RPPM.05.04.02-IZ.00-22-001/17, w niniejszym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej II stopnia w zakresie projektów ukierunkowanych na rozwój programu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego (nie dotyczy projektów ukierunkowanych na rozwój programu profilaktyki wykrywania raka piersi).