Blisko 6,5 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu Rumia Invest Park Sp. z o.o.

W środę 1 lipca 2020 r. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę o dofinansowaniu projektu Rumia Invest Park Sp. z o.o. pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi".


Blisko 6,5 mln zł dofinansowania unijnego pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas uroczystości wręczony został symboliczny czek pamiątkowy z informacją o wysokości dofinansowania unijnego.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczają uroczysty czek dla projektu Rumia Invest Park Sp. z o.o.

 


Przedmiotem projektu jest uzbrojenie 8,9 ha terenów położonych w północnej części Rumi, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, drogi krajowej nr 6, lotniska w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej Grupy PERN. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez zagospodarowanie terenów obecnie nieużywanych a także wzrost zatrudnienia w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu Biorąc pod uwagę zakładaną bliską współpracę z portem w Gdyni, na terenie projektu można oczekiwać zainteresowania i wzrostu inwestycji przez przedsiębiorstwa m.in. z obszaru technologii offshore.

Obszar projektu wymaga wielu prac, aby stać się atrakcyjną lokalizacją zdolną przyciągać inwestorów. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową (ok. 4000 m2) i placu składowego (ok. 2000 m2), powstaną także utwardzone place służące jako obszar manewrowy dla pojazdów oraz jako miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych (ok. 11 000 m2), drogi wewnętrzne, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oświetlenia terenu, infrastruktura doprowadzająca media.
Realizacja projektu znacząco wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Rumia jest oficjalnym partnerem projektu Invest in Pomerania 2020. Przedstawiciele Rumi (w tym również Rumia Invest Park) regularnie uczestniczą w ramach ekspedycji Invest In Pomerania w targach branżowych w celu wspólnej promocji terenów inwestycyjnych województwa pomorskiego (np. targi MIPIM w Cannes, Expo Real Monachium). Badania rynku oraz doświadczenie pracowników Rumia Invest Park wskazują na duże zainteresowanie nowymi terenami inwestycyjnymi. Wartość inwestycji to blisko 23 mln zł.

Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2022 roku.

Monika Grochulska