Kolejne projekty pomogą Pomorzanom

Ponad 6,9 mln zł trafi do Rumi i gminy Stegna na realizację projektów z zakresu wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Józef Sarnowski wręczyli przedstawicielom tych samorządów symboliczne czeki z informacją o dofinansowaniu.

Więcej informacji na stronie pomorskie.eu

Marszałek Mieczysław Struk i Wicemarszałek Wiesław Byczkowski wręczają symboliczny czek zastępcy burmistrza Rumi Piotrowi Wittbrodtowi

Fot. Aleksander Olszak