Redukcja emisji. Kolejne projekty otrzymają dofinansowanie unijne!

W czwartek 1 sierpnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął dwa konkursy o udzielenie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektom wpisującym się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji w ramach OP 10 Energia:

  1. uchwała nr 772/66/19 - konkurs nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-003/19
  2. uchwała nr 773/66/19 - konkurs nr RPPM.10.04.00-IZ.00-22-004/19

 

Monika Grochulska