Edukacja przedszkolna - konkurs na projekty jeszcze w tym roku!

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską zmiany Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jeszcze w tym roku, w listopadzie zostanie ogłoszony konkurs z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

Orientacyjna kwota przeznaczona na konkurs to 43 921 000,00 zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów zaplanowano na grudzień br.

Aktualny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok